top of page
Party Rent Service

Wedding planner

Bella Weddings

Professional DJ

Водещи за сватба във Варна, диджей за сватба във Варна, сватбено осветление, озвучаване на изнесен ритуал или церемония, dj за фирмено парти и юбилей, цена за диджей
wedding vlog

Party Rent Service предлага професионални решения за всеки Ваш повод и събитие.

 

В отговор на пазарното търсене на комплексни услуги в областта на събитийния мениджмънт, нашата компания предлага новаторски идеи и модерно мислене. Клиентите ни получават персонално отношение и индивидуални креативни решения.

Екипът ни от специалисти в областта на стайлинга, декорацията и озвучаването  ще отговори на всички Ваши изисквания. Ние се движим от максимата, че не е нужно да Ви учим как стават нещата, но ще бъдем до Вас, за да Ви консултираме правилно, представяйки комплексна концепция - от раждането на идеята до нейната пълна професионална реализация.

За Ваше удобство предлагаме пълен комплект услуги - от възможността да наемете оборудване като маси, столове и декоративни аксесоари, до озвучаването, кетъринга и пироефектите.

Ние можем да сме отражение на Вашето въображение и за нас е предизвикателство да сме Ваш партньор!

Предизвикайте ни!

Ако се запознаем можем да бъдем приятели, а ако сме приятели можем да направим нещо смело!

Ивайло Василев
Иван Кръчмаров

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Настоящите общи условия и политики за защита на лични данни уреждат отношенията между дружесвото и всяко лице, което ползва  интернет страницата и/или  заявява услуги, предоставени чрез нея. По смисъла на тези общи условия, интернет страница (сайт) е https://www.partyrent-service.com/, регистрирана и поддържана от

                                                          “Парти Рент Сървиз“ ЕООД (Party Rent Service).

Настоящите общи условия и политики за защита на лични данни са публикувани на интернет страницата на дружеството, като същите се считат за приети от лицата, с факта на посещение на сайта.

Запитване и/или заявяването на услуги чрез интернет страницата на дружеството посредством изпращане на запитване и/или съобщения на посочените адреси, страните се съгласвяват с настоящите общи условия и дават съгласие за обработка на предоставените от тях лични данни.

  • ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

“Парти Рент Сървиз“ ЕООД защитава Вашите лични данни като прилага подходящи технически и организационни средства,  за да не бъде допуснато неразрешен достъп, неразрешено и/или злонамерено ползване, както и загуба на същите.

Личните данни, които събира и обработва “Парти Рент Сървиз“ ЕООД са във връзка с изпълнение на договорни отношения, при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Всяко електронно съобщение, съдържащо информация като текст, глас, видео, звук или изображение, изпратена от Клиента по електронна съобщителна мрежа, която може да се съхранява, ще бъде изтрита след изрично отправено искане на Клиента.

Предоставените съгласия за съхранение и обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Клиента. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

Във всеки един момент, може да бъде поискано изтриване на личните данни, в случай че същите биват обработвани от “Парти Рент Сървиз“ ЕООД без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни са съгласно местното и европейско законодателство, като примерно, но не изчерпателно:

-право на информация, като имате право да поискате информация дали и до каква степен обработваме личните данни;

-право на корекция-  имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним вашите лични данни;

-право на изтриване;

-право на ограничаване на обработването и др.

 

Допълнителни въпроси, свързани с настоящите Общи условия и Политики за защита на лични данни, както и във връзка с предоставяните от  “Парти Рент Сървиз“ ЕООД услуги могат да бъдат зададени чрез запитване през създадените формуляри на интернет страницата на дружеството, чрез електронно съобщение и/или на посочения в настоящите условия мобилен номер.

Информация за нас:

“Парти Рент Сървиз“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в  гр.Варна, ул.„Патриарх Ефтимий“ №42, вх.Д, ет.3, регистриран в Търговския регистър, воден при Агенцията по вписванията с ЕИК 202862546, представлявано от Ивайло Василев Василев

Информация за контакт:

гр.Варна, ул.„Орех“ №7 В

електронна поща : partyrent_service@abv.bg

мобилен номер: +359 879601634

лице за контакт: Ивайло Василев, Таня Георгиева

Party Rent Service е запазена марка с регистрационен номер № 00096760 от 31.05.2017г. към Патентно ведомство на Република България.

Party Rent Service - оборудване под наем Варна - маса под наем, стол под наем, покривка под наем, сватбено осветление, водещи за сватба, диджей за сватба
bottom of page